e.syline
e.syline

INOVOVANÉ ČERPADLÁ NA VODU

e.syline, rada elektronických systémov pre posilnenie tlaku, ktorý určuje nové pravidlá pre tlakovanie vody na domáce použitie

Pozrite sa na E.sybox spot
e.syline

POSILŇOVANIE TLAKU

ZÁHRADNÍCTVO A ZAVLAŽOVANIE

VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY

2 MODELY.. KOMPLETNÁ RADA

S týmito dvoma modelmi, e.sybox mini, e.sybox je dodávaná rada úplne integrovaných príslušenstiev a modulárny e.syline, ktoré spoločne ponúkajú riešenie, vyhovujúce širokému spektru aplikácií: od malých bytov až po veľké bytové domy.

bytová jednotka alebo malý rodinný dom
e.sybox mini e.sybox mini e.sybox mini

až 3 poschodia, 2 kúpeľne a záhrada 50 m2

rodinný dom/ malý bytový dom
e.sybox mini e.sybox mini e.sybox

až 6 poschodí - max. 9 bytových jednotiek

stredný bytový dom
e.sybox mini e.sybox mini e.sytwin

až 9 poschodí - max. 17 bytových jednotiek

* v porovnaní s tradičným autoklávom (tlaková stanica) v priemerných podmienkach prevádzky

Prečo potrebujete E.sybox?